недеља, 15. јануар 2012.

ЕВО 2012

Електронско онлајн село (EVO 2012) је годишњи догађај специјалне интересне групе за учење језика уз помоћ рачунара (CALL SIG ) глобалног Удружења предавача енглеског језика као страног језика (TESOL). Састоји се из 14 бесплатних петонедељних онлајн курсева који се ове године сви одржавају од 9. јануара до 12. фебруара. Теме су, иако веома разноврсне, све везане са примену нових технологија у настави страног језика: Како постати Вебхед (Becoming a Webhead 2012), Дигиталне приче за ученике млађег школског узраста (Digital Storytelling for Young Learners), Смислена употреба дигиталних алата у учионици (Digital Tools with Purpose in the Classroom), Лично образовно окружење, лична образовна мрежа и доживотно учење (PLEs and PLNs for Lifelong Learning ), Предавање и учење страног језика помоћу видео игрица (Teaching and Language Learning Through Gamification), Развој менторских способности (Developing our Mentoring Skills), Мудл за наставнике (MOODLE for Teachers) и многе друге. Предавачи су врсни методичари наставе страног језика и стручњаци из области технологије у образовању. Иако различити по темама и садржају, сви курсеви су једнообразни по структури и формату, веома добро и професионално замишљени и представљени са јасним циљевима и начинима долажења до њихових остварења. Од учесника се очекује активно учешће уз кратак педагошко-теоретски увод и много практичног рада, истраживања и испробавања нових алата. Није препоручено пријавити се и пратити више од два курса, али саме горе наведене теме илуструју колико је тешко било одабрати.Као што је већ напоменуто, курсеви се изузетно стручно и професионално воде и немогуће је не осетити посвећеност и љубав са којом предавачи прилазе овом свом послу. Наравно, узевшу у обзир да на појединим курсевима има и по неколико стотина полазника најразличитијих информатичких и методичких предзнања, дешавају се случајеви неконтролисаног искорака из планираних активности и наизглед лоше организације. Упркос томе, оно што се види кроз догађај овакве врсте је једна нова филозофија и суштина оваквих глобалних окупљања. Улога предавача је да организују и добрим садржајем и темом привуку што већи број полазника из најразличитијих делова света који са собом доносе своја знања, искуства и идеје и тада они, тј. ми, постајемо главни актери уз ,,инпут'' и вођство предавача. На оваквим догађајима се може заиста доживети право вршњачко учење, колективно знање, коминикација и дељење знања у свом изворном значењу јер, уз довољно времена и посвећености, прилози и доприноси самих  учесника имају немерљиву  вредност, понекад  већу и од самог садржаја и  представљају право благо и море идеја у области стручног усавршавања.

Моје амбивалентне  асоцијације са курсева  које похађам ме враћају на утиске са наших ПИЛ курсева: прва је да, као и на садашњим ПИЛ курсевима, много полазника ради шта хоће и како хоће без претераног удубљивања у упутства, али чини се више због недевољне информатичке писмености и сигурности. Будући да смисао курса нису бодови, сати и пречица да се до њих што лакше и брже стигне, него усавршавање знања и вештина, ипак не могу а да не направим разлику. А друга ме враћа у оно дивно време мог првог ПИЛ курса, Дигитални филм у настави, када сам, онлајн упознавши велики број колега и пријатеља са којима  и данас уживо сарађујем и дружим се, научила готово све на чега се ово данас надовезује. Курс је био само контекст и окружење за учење, дигитални филм и организација курса су били много мање важни.