четвртак, 4. август 2011.

RSCON3 - Тезаурус нове професионалне свести


Иако је у самом називу конференције реч "реформа"- реформа образовања, већина ударних предавача говорила је о револуцији у образовању, коју је изазвала  мрежа. Неки, попут Саломеа Томаса (Salome Thomas-El), наступили су и револуционарним тоном заговарања и придобијања, служећи се типичном утопистичком реториком већ у наслову предавања и истоимене књиге овог популарног говорника: сан, уверење, бесмртност (dream, believing, immortality) и слично. Нисам се могла отети утиску о присутности госпел-традиције у наступу овог црног предавача. Мој утисак потврдило је и неколико порука током предавања: Amen, brother! Верујем да поруке нису биле циничне јер је Саломе говорио заразно сугестивно, а за сентенце које понавља или посебно наглашава, сам каже да су мантре (молитве) савременог образовања. 
Други су предавачи били далеко лежернији, суверено владајући тематиком о којој говоре. Та је лежерност у случају  неодољиво шармантног Чака Сендија (Chack Sandy) ишла дотле да је  он пио кафу из огромне шоље у паузама свог излагања док чека да се публика прибере и почне одговарати на његова изазовна питања.  Ако га одговор затекне у гутљају, он шољу, која му прекрива пола лица, не спушта, него подигне два прста у облику слова "ве" или, пак, палац надоле, ако је одговор невешт или погрешан. Но, и у тим лежерним наступима било је извесне револуционарности пре него реформизма. Погледајмо у чему се огледа револуција, које су њене догме и покличи.

Револуција у когницији и перцепцији

Темама из теорија сазнања, психологије, антропологије предавачи се нису много бавили јер је скуп другачије природе, и ризиковали би да их нико не слуша. Било је, међутим, много успутних осврта на познате идеје још из прошлог века: под утицајем наглих цивилизацијских промена, мења се начин перцепције и сазнавања. Разлика у односу на промене перцептивне и сазнајне природе које су уочаване у прошлом веку базирају се на различитом изазовима споља. Више није реч о филму, телевизији, него рачунарима и интернету, а све више и потпуно мобилни интернет путем телефона, таблет-рачунара и слично. Акценат је стављан на то како савремена ИКТ може да подржи и развије проверено добре исходе учења. Схема попут ове где је хијерархија менталних активности Блумове таксономије у спрези са коришћеним Гугловим и другим алатима један су од много примера где се чувене и проверене теорије доводе у везу с алатима, прескачући садржаје учења:


 У излагањима је била приметна и често истицана идеја о задовољству које ученик мора да осети у процесу учења, и емотивној страни учења.  Процењујући атмосферу у којој би се ученици будућности добро осећали, браћа Џорџ и Алек Коурос (George, Alec Couros) сматрају да би школа требало да личи на породичне ресторане (Why Schools Should Be Like A Family Restaurant), описујући нашироко своју породицу и атмосферу на породичним окупљањима,  предвиђају да ће такав амбијент бити пожељан у школама будућности. Замислите мог изненађења када сам након конференције пронашла да је један од њих директор школе са завидном репутацијом и аутор прелепог веб-алата за децу, родитеље и наставнике Storybird, а други уважени стручњак за област образовне технологије и медија.
Издвајам излагање Вилија Кардозеа (Willy Cardoso) Комплексно мишљење (Comlexity Thinking), које је било изузетно озбиљно и аргументовано, и изузетно непосећено - једва 12 слушалаца.  Полазећи од редукционизма свести модерног човека, која се огледа у редуковању простора и времена (све мање и све краће) аутор је изнео и резултате анализе социјалних мрежа коришћених у образовању наспрам "неумреженог" самосвојног приступа теми или проблему: какав је однос снага на социјалним мрежама, јесу ли социјалне мреже ближе демократичности или хаотичности, какви су ризици социјалне мреже итд. у односу на тимски и индивидуални рад, колико је оних који "спавају" на социјалним мрежама, а колики оних који "спавају" и на тимским састанцима уживо... Закључак анализе своди се на дистинкцију између два модела рада у комлексном размишљању: Свако ради исту ствар (мрежа), Свако ради по своме (издвојеност).  Уместо свог става, аутор је на крају изнео цитат Ернста Бомбрича, који у преводу гласи да се у разумевању ослањамо на знања, најпре она стечена у званичном школовању, али ако смо ерудите и мудри важно је да гледамо сопственим  очима. Револуција у социјалним односима - срећа виртуелне заједнице

Није претеривање ако се каже да су многи предавачи или пошли или завршили премисом, чији је смисао: Ко није на мрежи, тај је не само професионално неуспешан, него и несретан и усамљен! Are you lonly? Unhappy? - управо је тако почело једно од предавања, које је на крају понудило рецепт за срећу - комуникацију, сарадњу и заједницу на мрежи, на којој ћемо наћи истомишљенике, разумевање, разменити идеје и започети нове пројекте. Ту срећу остварену у многобројним "комјунити" не помућују ни чињенице које су многи "умрежени" наставници већ могли открити, а спадају у домен или политике или тржишних закона. Тако, рецимо, најуспешнији дугорочни пројекти Европске уније из програма доживотног учења (Lullabies from the Radle, Book 48, Eurolib, Tool, aPlanet и други) потпуно су недоступни за земље које нису чланице ЕУ. У заједницу, типа групе на Фејсбуку, укључити се можемо чисто информативно, истински и радно не. То је, ваљда, подстицај базиран на негативној мотивацији казне. Слична негативна мотивација у образовној пракси и раду с ученицима, с друге стране, потпуно је непожељна: сви су добродошли, сви су укључени, сви су успешни. Невидљиви и непоменути тржишни закони и глобални антогонизам, опет, једина је сметња засада зашто један сјајан амерички ЛМС под називом Платно (Canvas) ван америчког тржишта не може да се користи, али можемо да се укључимо у заједницу за тестирање и унапређење овог програма,  и да поставимо своје курсеве на мрежи, али као појединци, никако као институције. Овакве иформације, дакако, добијају се након конференције кад покушавате да све оне силне подстицаје и информације проверите, примените, укључите се.

Но, зато је Твитер апсолутно слободан и доступан. Није било предавања на коме није поменута ова мрежа као место за дељење свега и свачега, почетак сваког умрежавања, информисања, али и као образовни ресурс, алат за дијалоге, дебате, драматизације група ученика итд. Озбиљног критичког осврта на социјалне мреже није било или се из наслова и сажетака није могло наслутити. Све су мреже одличне и корисне, чак и кад на њима половина наставника најављује да је ујутру устала, у подне пије кафу, а увече иде на спавање. Могло се, међутим, закључити да постоји атрактивна тенденција постепене селекције силних информација, сарадника, идеја и издвајањем из мрежa оних које процењујемо као корисне и формирањем Личне образовне мреже (Personal Learning Network). PLN je била најчешћа скраћеница на предавањима, и о њој су говорили или су je се дoтицали многи излагачи. Додуше, у прегледу материјала примећујем да је овај израз прилично неодређен, а да два ударна предавача чак имају различите ставове о томе шта је надређени појам: Лична образовна мрежа или Лично образовно окружење (Personal Learnin Enviroment). Но, како рече Бомбрич, на основу сазнатог на све проблеме мудро је гледати из свог угла и имати свој поглед, па је из објашњења шта чини PLN и PLE и заузимања сопственог става према томе, јасно да је окружење шири појам. У том издвајању из мноштва у своју Личну образовну мрежу и грађење сопствене заједнице, извора, алата и осталог што образовно окружење подразумева, уведен је и трећи израз - PWP или Personal Web Presence. Колико сам схватила, иако има много мистификација и неодређености и код овог појма, то је смеша сопственог имиџа и садржаја које презентујемо на мрежи, градећи самосвојни веб-идентитет. Параноја! 
И овај блог је покушај таквог издвајања и привлачне колективне параноје конективизма, у којем си с друге стране екрана све више сам. Но, ако знању служи, вредело је.


Догме - 10 заповести за наставнике

Шаљиви закључак конференцијских тенденција  у форми догми новог доба изгледао би овако:
  1. Савремени наставник је он-лајн наставник и веб 2.0 наставник.
  2. Савремени наставник користи елитне веб-алате (Wodle, Delicious, Glogster, StumbleUpon...)
  3.  О њима се информише на престижним социјалним мрежама и следи траг линкова.
  4. Сан савременог наставника је да од оног који прати (follow) постане онај који ће задобити велик број пратилаца (followers) и тако постати лидер.
  5. Срећу и професионално задовољство наставник мери припадањем разним "комјунити". 
  6. Амбиција савременог наставника јесте да има сопствену мрежу са алатима, линковима, следбеницима и сарадничким образовним пројектима.
  7. Теоретски добро поткован наставник поштапа се цитатима Пренског о чему год да прича. 
  8. Успешан наставник користи много алата, али један једини универзални метод -  сарадничко-глобални: сарађује са свим деловима земаљске кугле.
  9. Савремени наставник кад год може, уместо речи користи видео и на то привољева и своје ученике.
  10. Савремени наставник је у "пер ту пер" односима са ученицима јер тако захтева мрежа.


Језички каламбури и новa веб-семантикa

Рађање и развој сваке нове науке и идеологије прати и нова терминологија. Већину термина већ смо сретали. Где? На мрежи, наравно. Штампани речници су преспори да прате промене смелих духова, поготово кад је у питању социјалекат - једна врста стручног жаргона, који не подлеже нормама. Тај је жаргон и смео и духовит и креативан у неким случајевима, а у неким, опет, овештао и неинвентиван. Да је заиста реч о новој семантици, постајемо свесни тек кад током три дана, из предавања у предавање, непрестано наилазимо на одређене речи и изразе, акрониме, верзалне скраћенице...

Најфреквентније верзалне скраћенице:PLN, PLE, PWP - свако "П" је персонално тј. лично, а свака персона се остварује на мрежи.
Духовити каламбури - бленде (од blend, одомаћено - сливенице): screenagers (screen+teenagers), ICTlogy, E-dentiti (elektronic+identification),
Магичне језичке формуле: Share the change! Stay connected! Build your community! Lead and be led! Move Yourself!
Невероватни лексичко-симбилични спрегови:Teachers 2.0, Web 2.Overwhelmed
Новостворени акроними  Meet
                                                 Ask
                                                 Shared
                                                 Help

Можда је зато најчешће коришћен ефекат на слајдовима презентацијама био онај постигнут веб-алатом Wordle као доказ постојања нових и разуђених значења.


Шта ће бити с децом револуције? 

Не тако давно теоретичари су предвиђали крај школе. Очекивано је да се нико није бавио таквом идејом на конференцији на којој се кличе конективизму, мрежи, заједници, веб-алатима... Као слушаоцу ми се то питање непрестано наметало (ма колико да сам била инспирисана, понесена свим што сам чула), присећајући се да је свака револуција прошла тако што је "појела своју децу". 


Нема коментара:

Постави коментар

Унесите свој коментар, предлог, питање, искуство...