понедељак, 22. август 2011.

Први Мајкрософтов ПИЛ институт

Education is the most powerful weapon which we can use to change the world.
Nelson Mandela
(Образовање је најмоћније оружје које нам може помоћи да променимо свет.
Нелсон Мендела)

Шта је ПИЛ

Пре скоро 10 година Мајкрософт је покренуо програм Партнер у учењу (Partners In Learning) чија је намена пружање подршке школама и наставницима у напору да осавремене наставу уз употребу информационо-комуникационих технологија и понуде својим ученицима квалитетније образовање, примерено веку у ком живе. С обзиром да је један од важнијих циљева програма повезивање и размена искустава наставника из целог света, оформљена је глобална ПИЛ мрежа, у коју је тренутно укључено преко 4 милиона наставника из 107 земаља. Осим ове, глобалне мреже, постоје и локални ПИЛ програми, са различитим активностима усмереним на наставнике и њихов професионални развој.
У Србији се програм Партнер у учењу успешно спроводи од 2004. године, захваљујући Меморандуму о размевању између Мајкрософта и Министарства просвете, обухватајући бесплатне програме стручног усавршавања, различите конкурсе за наставнике (Креативна школа), дигитални часопис и корисне ресурсе (попут дигиталне Антологије српске књижевности и публикације Школа будућности), који наставницима омогућују праћење иновација и активно учествовање у њима।

ПИЛ институт

Сматрајући да је улога наставника кључна у подизању квалитета образовања (An excellent teacher is at the heart of an excellent education), Мајкрософт је организовао ПИЛ институт на коме је окупио наставнике који су својим ангажманом показали изузетан успех у интеграцији технологије у учионицу фокусирајући се на вештине 21. века, и пружио им додатна знања и вештине потребне за успешно вођење професионалног развоја наставника.
У раду овог првог, инаугурационог института, одржаног од 25. до 30. јула у седишту Мајкросфта у Редмонду, учествовало је 49 наставника из 31 земље. Србију су представљале Душа Вуковић и Југослава Лулић.
Циљеви института
  • Дубље разумевање иновативних начина подучавања и наставне праксе
  • Интеграција вештина и знања 21. века у наставу
  • Практична употреба Мајкрософтових алата намењених образовању
  • Стицање додатних вештина везаних за професионални развој наставника
  • Упознавање са корисним ресурсима

Припремне активности

Припрема за ПИЛ институт почела је пре одласка у Редмонд и обухватала је дискусије на ПИЛ мрежи, виртуелне сусрете преко Лајв митинга, писање есеја, израду презентације у програму Фотосинт. Ове активности имале су за циљ међусобно упознавање наставника учесника и размену искустава, као и стицање слике о средини и условима у којима раде, а у којима је интеграција ИКТ у наставу на различитом степену развијености.।
Моје радно окружење - приказ у програму Фотосинт

У Мајкрософту и око њега

С обзиром да је трајала само 4 дана, обука у Редмонду је била веома интензивна и динамична. Састојала се од предавања, радионица, практичног рада у компјутерским лабораторијама, дискусија, истраживачке екскурзије, сусрета са америчким иновативним наставницима, размене идеја преко кратких Тич мит презентација и, како је у програму писало, нетворкинга (у преводу – дружења) у вечерњим сатима на различитим локацијама у Сијетлу.

LASW или различити аспекти активности учења

Првог дана у Мајкрософту наши предавачи и модератори биле су Дирдри Батлер из Ирске и Линда Шер из истраживачког центра Менло Парк у Калифорнији.
Задатак који су поставиле пред нас био је да дефинишемо иновативно учење у 21. веку у односу на ученика, наставника и радно окружење. Овај задатак можда не би био толико ефектан да нисмо подељени у групе формиране од наставника који долазе из различитих крајева света, различитих школских система, па сам тим и наставника који различито доживљавају и вреднују иновативност. Моју групу чинили су Францускиња, Тајланђанка, Аустралијанка, Индијка, Јужноафриканац и колега са Маурицијуса. Покушавајући да одредимо карактеристике наставника, ученика и радног окружења, примерене 21. веку, закључили смо да је оно што се у једној земљи сматра иновацијом, у другој је већ део система и нешто што се подразумева.
Међутим, и поред бројних различитости унутар група и међу групама, резултати и закључци до којих смо дошли били скоро истоветни।
У наставку смо имали прилику да се упознамо са истраживачким пројектом који је иницирао Мајкрософт у оквиру програма Партнер у учењу, у жељи да дефинише шта је иновативно учење и подучавање. У истраживању се користи LASW анализа (Learning Activities Student Work) која вреднује различите димензије учења карактеристичне за 21. век: изградњу знања, сарадњу, коришћење ИКТ. Eвалуатори уз помоћ искусних наставника који на основу добијених формулара кодирају наставне активности, мере степен иновативности наставне праксе у појединим земљама.
Више о пројекту, који се тренутно спроводи у 7 земаља, можете прочитати на сајту Innovative Teaching and Learning (ITL) Research, као и на блог страници Америчке асоцијације за евалуацију. Пројекат је отвореног типа и могуће је укључити своју школу и земљу.
Након што смо на практичним примерима испробали кодирање различитих димензија наставних активности, развила се дискусија о коришћењу ИКТ у процесу учења. Ако ученици претражују интернет у потрази за потребним информацијама, подразумева ли то коришћење ИКТ за изградњу знања? Постоје ли уопште ситуације у којима је немогуће постићи резултате без коришћења ИКТ?

Истраживање алата

Други дан у Редмонду провели смо у компјутерској лабораторији истражујући Мајкрософтове алате и могућности њихове примене у настави. Пошто су већини нас представљени алати били познати од раније, овај део део обуке могао се назвати предахом. Ипак, наши модератори, Соња Делафосе и Болдев Синг, потрудили су се да нам на забаван начин прикажу како се програми попут Сонгсмита, Бинг мапа и Ван нота могу користити у сарадничким пројектима. Иако у Сонгсмиту нисам препознала алат који бих могла озбиљно користити у раду са ученицима средњих стручних школа, Ван нот, односно његова бесплатна веб апликација (OneNote Web App) у оквиру услуге Видновс лајв, ми се учинила веома занимљивом и одличном заменом за вики који сам досада користила у раду новинарске секције у својој школи.
Више о овим алатима можете прочитати у приручнику: Microsoft Guide - Free tools in the classroom.

Визија професионалног развоја

Један од разлога што је баш ова група наставника у којој сам била и ја, позвана у Редмонд на обуку, јесу наша искуства у едукацији других наставника, што преко акредитованих програма, што кроз разне конференције и предавања. С обзиром да је један од циљева Института стицање додатних вештина везаних за професионални развој наставника, неке од наших активности тицале су се управо ове теме.

Као резултат групног рада и дискусије настао је овај дигитални пано који описује какав је програм стручног усавршавања потребан наставницима у 21। веку।
Најава

Чланове глобалне мреже Партнер у учењу сигурно ће обрадовати вест да ће у новембру бити пуштена у рад нова ПИЛ мрежа, у великој мери побољшана, интерактивнија и интуитивнија, лакша за сналажење, што ће надам се привући и друге наставнике из Србије да јој се прикључе. На Институту смо имали прилику да будемо први који су видели њену демо верзију и дали сугестије и предлоге.

Изградња знања или из зграде у зграду

Иако најнапорнији, трећи дан на Институту био је најдинамичнији и најузбудљивији, јер смо изашли из зграде 40 у којој смо боравили претходна два дана и посетили друге занимљиве дестинације у Мајкрософту, који је величине једног омањег града.
Прво одредиште била нам је зграда 33 у којој посетиоци могу да виде како развојни инжењери запослени у овој корпорацији замишљају дом будућности и шта се крчка у Мајкрософтовим развојним лабораторијама.
На овој вези можете погледати кратак филм о улози технологије у нашим животима у блиској будућности.
У следећој згради коју смо посетили, означеном бројем 92, налази се Центар за посетиоце који желе да купе Мајкрософтове производе и сувенире по повољнијим ценама, као и Музеј који сведочи о развојном путу ове компаније и технологије уопште. Нама наставницима, ипак много занимљивија је била једна друга изложба, смештена у хали на спрату. Наиме, наш семинар се поклапао са трајањем Америчког форума иновација у настави, и имали смо прилику да сусретнемо америчке иновативне наставнике и погледамо њихове пројекте.
Један од пројеката који ми је привукао пажњу сведочи да је, осим што се кроз наставу књижевности код ученика могу развијати вештине 21. века, као што су критичко мишљење, креативно решавање проблема и сарадња, сасвим оправдано коришћење ИКТ у анализи књижевнох дела. У овом пројекту занимљивог наслова: Како гласи пресуда? Суђење грофу Монте Кристо ученици припремају суђење јунаку романа Гроф Монте Кристо користећи програм Ван нот и услугу Скај драјв. Кратак филм о овом пројекту, иначе награђеном првом наградом у категорији Изградња знања и критичко мишљење, можете погледати овде। 

Истраживачка екскурзија


Мајкрософт смо тог дана напустили заједно са учесницима Форума, како бисмо се отиснули на истраживачку ексурзију (Learning Excursions) у Сијетл. На екскурзији смо требали да скупимо што више података о задатој локацији и на основу њих направимо продукт користећи један или више МС алата. Моја група је посетила Музеј уметности и направила причу о њему у програму Фотостори.

Колико су амерички наставници били посвећени овом задатку, не знам, али имајући у виду чињеницу да смо ми већ искусни иновативни наставници (или нас бар таквим сматрају) као и да је већина нас први пут у Америци и Сијетлу, много више од самог музеја привукле су нас локалне атракције града, од којих неке можете видети на овом снимку

Размена идеја или Тич Мит


Последњи дан је био својеврсна круна нашег боравка у Мајкрософту, јер смо се, осим што смо могли да посетимо неке од радионица које су се одржавале у оквиру Форума, окушали и у Тич миту, у коме наставници у форми кратких, неформалних презентација рамењују идеје и практична искуства. Захваљујући овој размени (свако од нас имао је 2 минута да представи нешто из своје наставне праксе) могли смо да стекнемо увид шта је то што се сматра иновативним у другим земљама и на другим континентима, али и да се упознамо са занимљивим пројектима у које можемо да укључимо своје ученике.

Више о тич миту можете погледати овде.


Сажета – кроз Тич мит, или четвородневна – кроз разговоре и дружење, какогод, размена идеја и искустава, између наставника који размишљају инспиративно, покретачки, и оптимистично била је највећа вредност ове обуке।
Следећа обука за иновативне наставнике, односно други по реду ПИЛ Институт, биће одржан у новембру у Вашингтону.
И на крају, уместо закључка, погледајте видео који је направио колега Брем из Белгије.


Нема коментара:

Постави коментар

Унесите свој коментар, предлог, питање, искуство...